Δικηγορικό Γραφείο Νικολάου,
Κολωνάκι, Αθήνα
Mελέτη: GROUP 3D FIRST AID